Subvenció Taller d’Envelliment Actiu concedida per l’Ajuntament de Catarroja

Gràcies a l’Ajuntament de Catarroja per la subvenció concedida a la nostra Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC) dins del Programa de subvencions destinades a les associacions locals en concurrència competitiva, durant l’exercici 2022.

La quantitat de 3.910,00€ perteneixents al programa d’educació, han sigut atorgats per al Projecte TALLER D’ENVELLIMENT ACTIU dut a terme durant l’any 2022 per l’AFAC. Moltes gràcies.