Subvenció Taller d’Estimulació Cognitiva concedida per l’Ajuntament de Catarroja

Gràcies a l’Ajuntament de Catarroja per la subvenció concedida a la nostra Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC) dins del Programa de subvencions destinades a les associacions locals en concurrència competitiva, durant l’exercici 2022.

La quantitat de 3.070,15€ perteneixents al programa de serveis socials, han sigut atorgats per al Projecte TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA dut a terme durant l’any 2022 per l’AFAC . Moltes gràcies.