Ajuda de la Conselleria de Sanitat y Salut Pública

CONSELLERIA DE SANITAT I SALUT PÚBLICA. Subvencions a programes d’ajuda mútua i autoajuda 2022.

Gràcies a Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la subvenció concedida a la nostra Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC) dins del Programa de subvencions destinades a finançar Programes d’ajuda mútua i autoajuda, relacionats amb la millora de la qualitat de vida dels i de les pacients a la Comunitat Valenciana en l’exercici 2022.

La quantitat de 4.150,85€ ha sigut atorgada per al Projecte Entrena la teua ment: projecte d’estimulació cognitiva per a persones amb deteriorament cognitiu en fase lleu dut a terme durant l’any 2022. Moltes gràcies.

Subvenció tramitada per la nostra Federació FEVAFA.