Programa d’atenció a la família.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL


Davant les diverses conseqüències que suposa la tasca de cuidar a una persona diagnosticada de demència tipus Alzheimer o un altre tipus, s’han posat en funcionament diferents recursos dirigits al nucli familiar i al/la cuidador/a principal.

Un d’aquests recursos és la intervenció psicoterapèutica com l’atenció psicològica individual, la qual es tracta d’un programa estructurat, format per diferents sessions preparades prèviament per la professional. Habitualment es tracten temes com les reaccions emocionals de la persona cuidadora principal; resolució de conflictes familiars; habilitats personals relacionades amb la cura; resolució de problemes associats a situacions de cura; maneig de problemes de conducta del pacient; informació relacionada amb els serveis i ajudes existents i estratègies de maneig de cures.

L’objectiu és oferir un recurs psicològic a la família i/o persona cuidadora mitjançant sessions d’una hora de duració i amb una freqüència d’una per setmana o cada dues setmanes, per a previndre o reduir la càrrega de la persona cuidadora.

RECURS PER A LA FAMÍLIA: GRUP D’AJUDA MÚTUA (GAM)


El Grup d’Ajuda Mútua (GAM) està format per persones que comparteixen una mateixa problemàtica, que es troben en una mateixa situació, en aquest cas per cuidadors/es de persones afectades de demència.

Al grup es proporciona suport i s’aporten experiències, s’intercanvien estratègies d’afrontament i es busquen solucions apropiades en les diferents situacions exposades. És una forma de suport social que els fa relacionar-se mútuament com a iguals, sent el principal objectiu el suport emocional.

Està dirigit per la professional, on es combina el coneixement expert i l’experiència, i té una limitació en el temps i del número dels seus components.

L’objectiu principal és reunir familiars i/o cuidadors principals, en sessions de dues hores de duració, realitzant-se una vegada cada tres setmanes, per a exposar la seua situació i poder aprendre a través de les experiències i obtindre suport a nivell psicològic i emocional.

Altres Serveis

Servei d’Orientació, informació i assessorament.

Veure més

Estimulació i activació cognitiva.

Veure més

Tallers d’envelliment actiu.

Veure més

Programa d’atenció a domicili.

Veure més

Programa intergeneracional.

Veure més

Programa grup d’oci.

Veure més

Cursos de formació.

Veure més

Difusió.

Veure més
COM COL·LABORAR AMB AFAC?

PARTICIPA!

Fes-te soci/a donatius voluntariat