SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL

Estimulació i activació cognitiva.

PROGRAMA DE DETERIORAMENT COGNITIU MODERAT: TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA


L’estimulació cognitiva engloba les actuacions dirigides a mantindre el major temps possible les capacitats cognitives preservades, així com trobar maneres de compensar els dèficits provocats per les deficiències cognitives existents.

És una teràpia no farmacològica orientada a la persona malalta, que intervé en l’àrea cognitiva, i que implica la participació de les persones usuàries en activitats d’estimulació general de funcions cognitives basades en l’evocació de records (reminiscència), l’orientació a la realitat i el processament de la informació.

En el taller d’estimulació cognitiva es realitzen diverses activitats per a estimular les capacitats residuals de les persones amb alguna malaltia neurodegenerativa. Aquestes són: orientació a la realitat, estimulació física, psicomotricitat, musicoteràpia, llenguatge, memòria, percepció, atenció, raonament, abstracció, activitats de la vida diària, reminiscència, processos d’orientació i pràxies, càlcul, activitats creatives i plàstiques, etc.

PROGRAMA DE DETERIORAMENT COGNITIU LLEU: TALLER ENTRENA LA TEUA MENT


Entrena la teua ment és un taller creat específicament per a persones amb deteriorament cognitiu lleu.

La demència es pot definir com la pèrdua de funcions mentals que prèviament eren normals. No existeix una única causa de demència. La causa més comuna de la demència és la malaltia d’Alzheimer, però també poden patir demència les persones amb problemes cerebrovasculars, així com dèficit de vitamina B, etc.

Els primers símptomes que la persona afectada o la família poden notar són problemes per a recordar episodis recents i dificultat per a fer tasques conegudes i habituals. A vegades, la persona pot patir confusió, alteracions de caràcter, de comportament, deterioració en el raonament, dificultat en el llenguatge, per a completar el pensament o per a realitzar un encàrrec. Per això, és de gran importància la col·laboració de l’entorn familiar en la detecció d’aquests símptomes o problemes.

L’objectiu principal d’aquest taller és mantindre o retardar el deteriorament de les capacitats cognitives el màxim temps possible, a través de la realització d’exercicis, pràctiques i activitats concretes.

ACTIVITATS:

  • De les funcions cognitives: memòria, llenguatge, atenció, orientació, etc.
  • Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): higiene, alimentació, vestir-se,…
  • Les activitats instrumentals: maneig dels diners, ús del telèfon, demanar ajuda, …

Altres Serveis

Servei d’Orientació, informació i assessorament.

Veure més

Tallers d’envelliment actiu.

Veure més

Programa d’atenció a la família.

Veure més

Programa d’atenció a domicili.

Veure més

Programa intergeneracional.

Veure més

Programa grup d’oci.

Veure més

Cursos de formació.

Veure més

Difusió.

Veure més
COM COL·LABORAR AMB AFAC?

PARTICIPA!

Fes-te soci/a donatius voluntariat