Ajuda de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Gràcies a Conselleria d’Educació, Cultura i Esport  de València per la subvenció rebuda al programa d’ajudes per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social.La quantitat de 1.766,80 € ha sigut atorgada pel projecte presentat a la modalitat A) associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals i altres entitats sense ànim de lucre dut a terme durant l’any 2022. Moltes gràcies.