MISSIÓ, VISIÓ I VALORS Misión, visión y valores

VERSIÓ EN VALENCIÀ

MISSIÓ
La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones afectades amb alguna malaltia neurodegenerativa i de les seues famílies, per mitjà d’una atenció integral i especialitzada basada en la planificació, coordinació i organització de serveis i programes desenvolupats per un equip multidisciplinari qualificat.

Donar visibilitat a aquestes malalties amb la finalitat de normalitzar-les dins de la nostra Societat.

VISIÓ
La nostra visió és contribuir amb tractaments no farmacològics per al tractament de les demències i l’envelliment actiu de les persones, sent un referent en la nostra població, Catarroja, i en les poblacions que componen la nostra Comarca l’Horta Sud de València, per mitjà d’una atenció personalitzada i una excel·lent qualitat de servei.
Millorar la qualitat del nostre servei d’atenció centrat en les persones.

VALORS
Els nostres valors es basen en els principis de: qualitat humana, respecte, dignitat, compromís, ajuda mútua, transparència, responsabilitat, eficàcia, professionalitat, treball en equip, cooperació i solidaritat.

VERSIÓN EN CASTELLANO

MISIÓN

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con alguna enfermedad neurodegenerativa y de sus familias, por medio de una atención integral y especializada basada en la planificación, coordinación y organización de servicios y programas desarrollados por un equipo multidisciplinar cualificado.

Dar visibilidad a estas enfermedades con la finalidad de normalizarlas dentro de nuestra Sociedad.

VISIÓN

Nuestra visión es contribuir con tratamientos no farmacológicos para el tratamiento de las demencias y el envejecimiento activo de las personas, siendo un referente en nuestra población, Catarroja, y en las poblaciones que componen nuestra Comarca l’Horta Sud de Valencia, por medio de una atención personalizada y una excelente calidad de servicio.

Mejorar la calidad de nuestro servicio de atención centrado en las personas.

VALORES

Nuestros valores se basan en los principios de: calidad humana, respeto, dignidad, compromiso, ayuda mutua,  transparencia,  responsabilidad, eficacia, profesionalidad, trabajo en equipo, cooperación y solidaridad.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies