Día Mundial del Alzheimer

El 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer i per això, hem confeccionat un programa d’activitats que, enguany, i per primera vegada, es desenvoluparà en diferents localitats de la nostra comarca de l’Horta Sud. 

Cada any, el diagnòstic de malalties neurodegeneratives augmenta significativament, i el que abans es creia una malaltia, l’Alzheimer, relacionada amb l’edat, està passant a afectar cada vegada persones més joves. 

Amb un diagnòstic precoç, es podria aconseguir accedir més ràpidament als tractaments farmacològics i no farmacològics, com són els realitzats des de la nostra associació AFAC, amb la finalitat d’alentir al màxim la deterioració de les capacitats que produeixen les malalties neurodegeneratives.